Sıkça Sorulan Sorular

1 ) Etik komisyona başvuruda ilk olarak neler yapılmalıdır?

Sisteme giriş yaptığınızda öncelikle üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra başvuru süreci ile ilgili belgeler ve videoları incelemelisiniz. İlgili formları bilgisayarınıza indirip doldurmanız gerekmektedir.

2 ) Sisteme üye olurken dikkat etmem gereken bir husus var mı?

Evet. Yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseniz ve tez çalışmaları bağlamında etik komisyona başvuru yapacaksanız, üye olurken mutlaka danışman bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Öğretim üyesi olarak zorunlu alanların (kırmızı çizgilerle gösterilmiştir) doldurulması yeterlidir. Ancak diğer kısımların doldurulması ve öncelikle "gazi.edu.tr " uzantılı email adresi tercih edilmelidir.

3 ) Tez çalışmaları kapsamında etik kurul onayı için bağlı olduğunuz ENSTİTÜDEN herhangi bir belge alınması gerekiyor mu?

EVET. Tez çalışmalarına yönelik etik onay için başvuru yapıyorsanız; tez konusu ve tez danışman bilgisinin yer aldığı ve ilgili ENSTİTÜ ONAYLI bir belgenin eklenmesi gerekiyor. Daha önceden elinizde tez konusu ve tez danışman bilgisinin güncel haline yönelik bir belge var ise onu yükleyebilirsiniz.

4 ) Sistemde başvuru yaparken SORUMLU ARAŞTIRMACI olarak kimler yer alamaz?

Yönetmelik gereği tez çalışmalarında tez öğrencileri, diğer çalışmalarda ise doktora (DR) unvanı olmayan kişiler sorumlu araştırmacı olarak yer alamamaktadır.

5 ) Hangi durumlarda etik komisyona başvuru yapılamaz?

İnsan ve hayvanlar üzerinde deney niteliği taşıyan araştırmalarda biyolojik materyaller alınarak bir çalışma yapılacak ise bu tür çalışmalar etik komisyonun kapsamı dışındadır. Bu tür çalışmalar için çalışmanın içeriğine göre “Klinik Araştırmalar Etik Kurulu” veya “Hayvan Deneyleri Etik Kurulu” na başvuru yapılması gerekmektedir.

6 ) Hangi durumlarda ölçme araçlarıyla ilgili olarak kişi veya kurumlardan izin alınmaktadır?

Araştırmanızda kullanılacak ölçme aracı Türkiye’de ilk defa kullanılacak ve Türk Kültürüne uyarlaması sözkonusu ise ölçeği geliştiren kişi veya kurumun olurunun olduğuna dair yazı/belge, email eklenmesi gerekir.

7 ) Etik onayı aldıktan sonra, araştırmada herhangi bir değişiklik olursa herhangi bir işlem yapılması gerekiyor mu?

Etik onay aldıktan sonra, araştırmayı yürütürken araştırma ekibine üye ekleme veya çıkarma, çalışmada içerik veya yöntem olarak bir değişiklik durumu sözkonusu ise sistem üzerinden bir dilekçe yazılarak başvuru yapılmaktadır. Etik komisyon dilekçeyi değerlendirdikten sonra sistem üzerinden başvurularına ait güncellemeler yapılmaktadır.

8 ) Araştırma sürecinde araştırma grubuna yeni bir araştırmacı eklenmesi gerektiğinde etik açıdan ne yapmalıyım?

Sistem üzerinden bir dilekçe yazarak (kişi veya kişilerin katılma gerekçesi açıklanarak) komisyona gönderilmektedir. Dilekçeniz komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sistem üzerinden başvurunuzdaki ilgili kısmı güncellenmektedir.

9 ) Onay yazılarına nasıl ulaşılabilir?

Onay yazıları tez çalışmalarında Danışmanlara, Bilimsel Araştırmalarda Sorumlu Araştırmacılara EBYS üzerinden iletilmektedir.

10 ) Geçmişe dönük çalışmalar ( Örn. Tez aşamasında veya bilimsel araştırmalarda veri toplanmış, yapılacak olan anket yapılmış, çalışma tamamlanmış ancak Etik Kurula bu aşamada başvuru yapılmamış. ) için Etik Komisyona başvuru durumu nedir?

Bu tür çalışmalar Etik Komisyonun yönetmeliğin belirtilen kapsamında dışında olduğu için değerlendirilmemektedir, başvurulması halinde ise çalışma değerlendirilmeyecektir.

11 ) Katılımcılar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu nasıl doldurulacak?

Katılımcılar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, kişilerden veri toplanması durumunda doldurulması gerekmektedir. Hedef grubun özelliğine göre dil kullanımına dikkat edilecektir. Çalışma da öğrenci, öğretmen, veli gibi birden fazla gruptan veri toplanması sözkonusu ise her bir grup için ayrı ayrı form hazırlanmaktadır. Sistem üzerinden de birden fazla dosya yüklenebilmektedir.

12 ) Katılımcılar için Gönüllü Onam Formu her türlü çalışma için doldurulması gerekir mi? Katılımcılara imzalatılmış olarak mı Etik Komisyona iletilecek?

Retrospektif veya arşiv taramaları için doldurulmasına gerek yoktur.

13 ) Anabilim Dalı Bilgilendirme Yazısı kime imzalatılacak? Tüm araştırmalar için gerekli mi?

Sorumlu araştırmacının bağlı olduğu Anabilim Dalı veya Bölüm Başkanı tarafından imzalanmalıdır.

14 ) Bilimsel Araştırmalarda Sorumlu Araştırmacı Kurum dışından olduğunda Anabilim Dalı Bilgilendirme Yazısı kim tarafından imzalanacak?

Sorumlu Araştırmacı Kurum dışından olup, Üniversitemizde yapılacak olan çalışmalarda Sorumlu Araştırmacı hangi üniversitede ve hangi Anabilim Dalı ve/veya Bölüm Başkanlığında ise o kurumdan yazı alınmalıdır.

15 ) Araştırmadaki herkes için özgeçmiş formu doldurulacak mı?

Araştırmada herkesi için özgeçmiş formu doldurulması gerekmektedir. Tez çalışmalarında tez danışmanı ve öğrencinin özgeçmişi yer almalıdır.

16 ) Başvurulara eklenmesi gereken diğer belgeler nelerdir?

Veri toplama aracı olarak kullanılacak anket, ölçek, form vb. eklenmesi gerekmektedir. Anket, ölçek, görüşme formu geliştirilerek araştırmada kullanılacak ise sözkonusu araç veya araçların taslak hali eklenmelidir.